düşünce özgürlüğü

sessizlik
Başka bir deyişle fikir hürriyeti olarak ifade edilen ve başkalarının düşüncelerine, yaşam tarzına saygısızlık yapmadan ve onların haklarını çiğnemeden düşüncelerini özgürce yazabilme ve söyleyebilme serbestiyeti. Ancak her söz düşünce özgürlüğü bazında değerlendirilip hoş görülemez. Mesela halkın kafasını karıştıran (bkz:coronavirüs safsataları)nın önü alınmalıdır.